Scroll Top

Steekt energie in
jouw leefomgeving

Met een bijdrage uit het Omgevingsfonds Buren
komt jouw initiatief van de grond

Omgevingsfonds Buren

Het Omgevingsfonds Buren wil een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid in de gemeente Buren. Het Fonds verstrekt jaarlijks subsidies voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Inwoners uit de dorpen Asch, Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk (Gld.), Zoelen, Zoelmond, de woonkern Lingemeer en een deel van de dorpen Buurmalsen en Kapel-Avezaath liggend op het grondgebied van de gemeente Buren kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Fonds.

Het college van Burgemeester en Wethouders in Buren kan bij de goedkeuring van een participatieplan dat behoort bij een duurzaam energieproject besluiten, om ook ondersteuning van de realisatie van initiatieven in een buurgemeente mogelijk te maken. Dit kan alleen indien inwoners van de gemeente Buren deze mogelijkheid ook in die buurgemeente krijgen.

Heb jij een mooi initiatief? “Indienen voorstel, stap 1 en verder”

01.

Initiatief indienen

02.

Resultaten

03.

Nieuws

Laatste nieuws

image1
Persbericht

Vandaag is in de gemeente Buren het Omgevingsfonds Buren feestelijk opgericht. De voorzitter van het bestuur van het Omgevingsfonds nam…