Scroll Top

Steekt energie in
jouw leefomgeving

Met een bijdrage uit het Omgevingsfonds Buren
komt jouw initiatief van de grond

Omgevingsfonds Buren

Het Omgevingsfonds Buren wil een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid in de gemeente Buren. Het Fonds verstrekt jaarlijks subsidies voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Inwoners uit de gemeente Buren kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds. Heb jij een mooi initiatief? Dien het in!

01.

Initiatief indienen

02.

Resultaten

03.

Nieuws

Laatste nieuws