Scroll Top

Over Ons/Bestuur

Op verzoek van de gemeente Buren is in 2023 de Stichting Omgevingsfonds Duurzame Energie Buren opgericht met de oprichters uit verschillende kernen van de gemeente als eerste bestuur. Dit bestuur heeft Statuten en een Fondsreglement opgesteld op basis het raadsbesluit over dit fonds. Het fonds is zelfstandig, onafhankelijk van de gemeente, maar legt wel jaarlijks verantwoording af aan het gemeentebestuur over de door de Stichting toegekende subsidies aan projecten. Het bestuur bestaat uit Pier Vellinga, Cor van der Sluis, Eric Loopik, Annelien Boin, Marten-Jan Geelhoed en Sylvia Janssen-Berghoef