Scroll Top

Foutieve berichtgeving in de Gelderlander van 11 maart

footer-logo

Foutieve berichtgeving in de Gelderlander van 11 maart

In de Gelderlander van 11 maart staat een storende fout over de opening van het Omgevingsfonds. In het foutieve artikel worden de financiële middelen voor subsidie van projecten in Lingemeer gekoppeld aan het omstreden windpark Echteld Lienden. Dat klopt niet.
Het gaat bij de opening van het omgevingsfonds om financiële middelen die worden opgebracht door zonnepark Lingemeer.
Vanwege de mogelijk negatieve uitstraling van dit zonnepark worden projecten uit de directe omgeving bij voorrang gefinancierd.
Wij hebben de hoofdredactie van de Gelderlander gewezen op de foutieve berichtgeving en gevraagd om rectificatie.
Bestuur Omgevingsfonds Buren.
Dd 11 maart 2024. “