Scroll Top

Indienen initiatief

“Mooi dat u ons gevonden heeft voor het indienen van een project en het aanvragen van subsidie daarvoor. Voorrang wordt gegeven aan projecten van omwonenden die het dichtste bij de zonnevelden of windturbines wonen. Of een voorstel past bij het doel van het Omgevingsfonds kunt u eventueel vooraf bespreken met de secretaris van het fonds. De criteria staan in het  Fondsreglement. Het aanvraagformulier geeft aan welke info nodig is, maar een toelichting daarop zal helpen bij het indienen van een aanvraag, Initiatieven kunnen elk half jaar bij de Stichting worden ingediend. De eerste ronde voor indiening van initiatieven wordt geopend op 1 maart en afgesloten op 15 mei. Het indienen van initiatieven voor de tweede ronde wordt geopend op 1 september en afgesloten op 15 november van ieder jaar. De Stichting financiert geselecteerde projecten geheel of gedeeltelijk.

De selectie van initiatieven wordt uitgevoerd in één of twee fasen. De eerste fase bestaat uit een selectie of voorselectie door de Stichting overeenkomstig de bepalingen volgens het Fondsreglement. In een eventuele tweede fase kunnen inwoners of andere partijen worden geconsulteerd over een initiatief. Het bestuur van de Stichting neemt daarna het uiteindelijke besluit.