Scroll Top

Waarom een Omgevingsfonds?

Zonnevelden en windturbines in de gemeente Buren gaan de komende jaren voor veel lokale energie zorgen. De gemeenteraad heeft bepaald dat exploitanten van duurzame energieprojecten jaarlijks een bijdrage moeten storten in een Omgevingsfonds. Mensen die in de buurt van een energieproject wonen kunnen voorstellen indienen voor lokale projecten die de leefomgeving vergroten en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Het Omgevingsfonds kan financieel bijdragen aan deze projecten. Zo wordt de impact van de energieprojecten voor omwonenden gecompenseerd.

Het fonds wordt beheerd door een Stichting met in het bestuur uitsluitend inwoners uit de gemeente Buren. De gemeente Buren wil dat inwoners zelf beslissen over de besteding van het geld wat afgedragen wordt aan het Omgevingsfonds. Hierbij is sprake van lokaal zeggenschap en is de rol van de gemeente die van ‘overheidsparticipatie’

 

De Stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.