Scroll Top

Persbericht: Eerst ronde voor het indienen van initiatieven

footer-logo

Omgevingsfonds Buren start op 15 maart 2024 met de eerste ronde voor het indienen van initiatieven die de leefomgeving verbeteren. In deze eerste ronde is € 10.000 te verdelen en krijgen inwoners van Lingemeer voorrang.

Mensen die in de buurt van het zonnepark Lingemeer wonen kunnen, bij voorrang, voorstellen indienen voor projecten waar het Omgevingsfonds Buren financieel aan kan bijdragen. Zo wordt de impact van dit zonnepark voor deze omwonenden gecompenseerd.

De eerste ronde voor indiening van initiatieven wordt geopend op 15 maart en afgesloten op 15 mei. Omgevingsfonds Buren financiert geselecteerde projecten geheel of gedeeltelijk.

De selectie van initiatieven wordt uitgevoerd in één of twee fasen. De eerste fase bestaat uit een selectie of voorselectie door het Omgevingsfonds Buren conform de bepalingen uit het Fondsreglement. In een eventuele tweede fase kunnen inwoners of andere partijen worden geconsulteerd over een initiatief. Het bestuur van Omgevingsfonds Buren neemt daarna het uiteindelijke besluit.

Voorzitter Pier Vellinga: “Wij ondersteunen projecten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Bijvoorbeeld de aanleg van een moestuin voor de buurt of een waterspeelplaats, herstel van een historische boomgaard of de aanleg van groene daken op een verenigingsgebouw of dorpshuis. We kijken uit naar de eerste initiatieven!” 

Inwoners kunnen op de website van het Omgevingsfonds Buren hun initiatief indienen.

https://omgevingsfondsburen.nl/wp-content/uploads/2024/01/Projectaanvraag-Omgevingsfonds-Buren.pdf

Noot voor de redactie:

Communicatie Omgevingsfonds Buren Sylvia Janssen 06 – 44 48 33 49