Scroll Top

Persbericht

Vandaag is in de gemeente Buren het Omgevingsfonds Buren feestelijk opgericht. De voorzitter van het bestuur van het Omgevingsfonds nam de eerste bijdrage symbolisch in ontvangst van K3, die de zonnevelden bij het Lingemeer exploiteert.

Zonnevelden in Buren gaan de komende jaren voor veel lokale energie zorgen. De gemeenteraad heeft bepaald dat exploitanten een bijdrage storten in een Omgevingsfonds. Mensen die in de buurt van een zonnepark wonen kunnen voorstellen indienen voor projecten die de leefomgeving verbeteren. Het omgevingsfonds kan financieel bijdragen aan deze projecten. Zo wordt de impact van het zonnepark voor omwonenden gecompenseerd.

Een stichtingsbestuur bestaande alleen uit inwoners beheert het fonds. Gemeente Buren wil dat inwoners zelf beslissen over de besteding van het geld wat afgedragen wordt aan het Omgevingsfonds.

Voorzitter Pier Vellinga: “Met het Omgevingsfonds krijgen inwoners de kans om te profiteren van rendementen uit het opwekken van energie. Met elkaar en in hun eigen leefomgeving. Dat is fantastisch. Ik ben erg benieuwd naar de projecten die ingediend worden.”

Wethouder duurzaamheid Martine de Bas: “Ik ben trots op de oprichting van het Omgevingsfonds Buren. Door het Omgevingsfonds kunnen mensen zonder investering toch profiteren van de opbrengst van grootschalige opwek van duurzame energie. Lokaal biedt dit kansen! Ik wil de leden van de stichting bedanken voor hun inzet. Het Omgevingsfonds laat maar weer eens zien dat we samen duurzame buren zijn.”

Naar verwachting kunnen begin 2024 de eerste projecten worden betaald uit het Omgevingsfonds Buren.

Op www.omgevingsfondsburen.nl staat meer over het Omgevingsfonds Buren. Via deze website kunnen inwoners voorstellen indienen voor projecten.