Scroll Top

meer over Pier

Pier Vellinga, voorzitter

Woont in Eck en Wiel. Heeft vele jaren ervaring als hoogleraar en adviseur op het gebied van water, natuur, milieu en klimaat. Is actief betrokken bij projecten op het gebied waterbeheer en landbouw gericht op aanpassing aan klimaatverandering. Doet mee aan Leader-Rivierenland, het regionale programma gericht op innovatie en duurzaamheid.

Pier is te bereiken op voorzitter@omgevingsfondsburen.nl